Blog | FAQ | Contact

Hoe thuisbatterijen helpen bij het beheersen van netcongestie

Hoe thuisbatterijen helpen bij het beheersen van netcongestie

Hoe thuisbatterijen helpen bij het beheersen van netcongestie

Hoe thuisbatterijen helpen bij het beheersen van netcongestie

De afgelopen jaren hebben we een aanzienlijke toename gezien in de interesse voor duurzame energie, vooral door de groeiende populariteit van zonnepanelen. Maar met deze groei komt ook een uitdaging als het gaat om netcongestie. Hoe kunnen thuisbatterijen helpen om dit probleem op te lossen en tegelijkertijd jouw energiekosten te verlagen? In dit duiken we diep in de wereld van thuisbatterijen en hoe ze een cruciale rol kunnen spelen in de energietransitie.

Wat is netcongestie?

Netcongestie treedt op wanneer het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt door een overschot aan elektriciteit. Dit gebeurt vooral op zonnige dagen wanneer zonnepanelen veel elektriciteit produceren. Het resultaat? Netbeheerders moeten soms omvormers uitschakelen om de stabiliteit van het netwerk te waarborgen, waardoor waardevolle zonne-energie verloren gaat. Thuisbatterijen bieden een oplossing door de overtollige stroom lokaal op te slaan in plaats van deze terug te leveren aan het overvolle netwerk.

Hoe thuisbatterijen werken

Een thuisbatterij slaat de overtollige energie op die door de zonnepanelen wordt gegenereerd. In plaats van deze energie terug te sturen naar het net (waar het mogelijk niet nodig is), wordt deze opgeslagen voor later gebruik. Dit betekent dat jij je eigen opgewekte energie kunt gebruiken op momenten dat de vraag hoog is, zoals ’s avonds wanneer de zon niet schijnt.

Voordelen van thuisbatterijen bij netcongestie

 1. Vermindert de belasting van het net: door lokale opslag van energie verminder je de druk op het elektriciteitsnetwerk.
 2. Optimale benutting van zonne-energie: geen verspilling van opgewekte energie, aangezien deze altijd kan worden opgeslagen in plaats van afgeschakeld.
 3. Betere energie-efficiëntie: gebruik van opgeslagen energie tijdens piekuren vermindert de afhankelijkheid van het net en optimaliseert het energieverbruik.

Dynamische energiecontracten en thuisbatterijen

Dynamische energiecontracten bieden een nieuwe dimensie aan het gebruik van thuisbatterijen. Deze contracten passen de stroomtarieven per uur of zelfs per minuut aan, afhankelijk van de vraag en het aanbod op de energiemarkt. Dit maakt het mogelijk om energie op te slaan wanneer de prijzen laag zijn en te gebruiken wanneer de prijzen hoog zijn.

Hoe dynamische energiecontracten werken

Met een dynamisch energiecontract kun je profiteren van lage tarieven door je thuisbatterij op te laden tijdens daluren. Wanneer de energievraag toeneemt en de prijzen stijgen, kun je de opgeslagen energie gebruiken in plaats van dure stroom van het net af te nemen.

Financiële voordelen

 1. Kostenbesparing: door slim gebruik te maken van variabele tarieven kunt je de energiekosten aanzienlijk verlagen.
 2. Snellere terugverdientijd: de besparingen op je energierekening kunnen helpen om de initiële investering in een thuisbatterij sneller terug te verdienen.
 3. Flexibiliteit en controle: je hebt meer controle over je energieverbruik en kunt de opslagstrategie aanpassen aan de marktomstandigheden.

Beperkingen van thuisbatterijen

Hoewel thuisbatterijen veel voordelen bieden, zijn er ook enkele beperkingen die moeten worden overwogen. De opslagcapaciteit van de vele thuisbatterijen in huis variëren van 3 kWh tot een thuisbatterij van 10 kWh, wat vaak niet genoeg is om alle overtollige zonne-energie op te slaan, vooral op zonnige dagen. Het goede nieuws is dat er steeds meer thuisbatterijen op de markt komen waaronder een thuisbatterij van 20 kWh, thuisbatterij van 50 kWh, of zelfs een thuisbatterij van 100 kWh.

Capaciteitsuitdagingen

 1. Seizoensgebonden variaties: in de winter is er minder zonlicht beschikbaar om de batterij volledig op te laden, wat kan leiden tot een afhankelijkheid van het net.
 2. Beperkte zelfvoorzienendheid: ondanks het gebruik van thuisbatterijen zijn huishoudens vaak nog steeds afhankelijk van het elektriciteitsnet voor stroomvoorziening, vooral in perioden van lage zonneproductie.
 3. Grotere investeringen nodig: voor volledige zelfvoorzienendheid zouden meerdere batterijen nodig kunnen zijn, wat de kosten aanzienlijk kan verhogen.

Salderingsregeling en thuisbatterijen

De huidige salderingsregeling in Nederland maakt thuisbatterijen minder aantrekkelijk, omdat eigenaren van zonnepanelen dezelfde prijs krijgen voor teruggeleverde stroom als voor afgenomen stroom. Met de geplande afschaffing van de salderingsregeling in 2027, wordt het dus toch financieel aantrekkelijk om zelf opgewekte stroom op te slaan.

 1. Toekomstige wijzigingen: na 2027 zullen huishoudens minder vergoed krijgen voor teruggeleverde stroom, wat het gebruik van thuisbatterijen aantrekkelijker maakt.
 2. Financiële prikkels: zonder de salderingsregeling wordt het economisch voordeliger om overtollige energie op te slaan en zelf te gebruiken.
 3. Verhoogde vraag naar thuisbatterijen: de verandering in regelgeving zal waarschijnlijk leiden tot een stijging in de vraag naar batterijen, wat kan resulteren in schaalvoordelen en lagere prijzen.

Kosten en rendement van thuisbatterijen

De kosten van thuisbatterijen variëren van €1.500 tot €30.000, afhankelijk van de capaciteit en de technologie. Hoewel ze kunnen helpen de energierekening te verlagen, is het moeilijk om de exacte terugverdientijd te berekenen vanwege de onzekerheden in stroomprijsontwikkelingen.

Kostenanalyse

 1. Initiële investering: hoge aanschafkosten kunnen een barrière vormen voor sommige huishoudens.
 2. Operationele besparingen: besparingen op de energierekening kunnen de initiële kosten compenseren, maar dit hangt sterk af van het verbruikspatroon en de energieprijzen.
 3. Onzekerheden: de toekomst van energieprijzen en regelgeving kan de financiële haalbaarheid van thuisbatterijen beïnvloeden.

Vergelijking met Duitsland en België

In landen als Duitsland en België, waar geen salderingsregeling bestaat, zijn thuisbatterijen al veel gebruikelijker. Dit komt doordat terugleveren aan het net daar minder aantrekkelijk is, wat opslag in batterijen bevordert.

 1. Marktsituatie: in Duitsland en België is de markt voor thuisbatterijen veel verder ontwikkeld vanwege het ontbreken van een salderingsregeling.
 2. Zelfvoorzienendheid: huishoudens in deze landen zijn eerder geneigd om in thuisbatterijen te investeren om hun energie-onafhankelijkheid te vergroten.
 3. Lessen voor Nederland: Nederland kan leren van de ervaringen in deze landen om de acceptatie van thuisbatterijen te stimuleren.

Toekomstperspectieven van thuisbatterijen

De toekomst van thuisbatterijen ziet er positief uit dankzij de verwachte daling in prijzen, de mogelijke introductie van subsidies, en verbeterde opslagcapaciteit. Feenstra speelt hierop in door in het voorjaar van 2024 te beginnen met het aanbieden en installeren van thuisbatterijen.

Innovaties en ontwikkelingen

 1. Prijsdaling: naarmate de technologie zich ontwikkelt en de productie schaalt, zullen de kosten van thuisbatterijen blijven dalen.
 2. Subsidies en stimuleringsmaatregelen: overheden kunnen subsidies en andere financiële prikkels introduceren om de adoptie van thuisbatterijen te bevorderen.
 3. Verbeterde technologie: innovaties in batterijtechnologie zullen leiden tot hogere opslagcapaciteit en efficiëntere systemen.

Een belangrijke rol in de energietransitie

Hoewel thuisbatterijen momenteel nog niet wijdverspreid zijn in Nederland, zullen ze door technologische en regelgevende veranderingen waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie. De thuisbatterij biedt mogelijkheden om productie en verbruik van duurzame elektriciteit beter te balanceren, ondanks de huidige beperkingen in capaciteit en financiële haalbaarheid.

Ben jij al klaar om de stap te zetten naar een duurzamere toekomst? Ontdek hoe thuisbatterijen kunnen helpen om jouw energiebeheer te optimaliseren. Neem gerust nog contact op met een van onze experts en begin je reis naar energie-onafhankelijkheid!

Meer blogs