Blog | FAQ | Contact

Subsidies vergelijken voor thuisbatterijen in NL & BE

Subsidies vergelijken voor thuisbatterijen in NL & BE

Subsidies vergelijken voor thuisbatterijen in NL & BE

Subsidies vergelijken voor thuisbatterijen in NL & BE

In de wereld van hernieuwbare energie en thuisvoorziening, dreigen oude modellen voor energiegebruik radicaal te veranderen. Een van de centrale spelers in deze evolutie is de thuisbatterij. In België en Nederland begint de overheid zich achter deze technologie te scharen, niet alleen om duurzaamheid te bevorderen, maar ook om de transitie financieel haalbaarder te maken voor de burger. In dit overzicht dalen we af in de complexe wereld van thuisbatterij subsidies, om jou een glashelder beeld te geven van wat er momenteel beschikbaar is in beide landen.

Het thuisbatterij tijdperk

Het begrip ’thuisbatterij’ wordt steeds vaker in gesprekken genoemd als het gaat over onze energieopslag. Deze batterijen, die doorgaans op basis van lithium-iontechnologie werken, geven huishoudens de mogelijkheid om opgewekte energie van zonnepanelen of windturbines op te slaan voor later gebruik. Dit niet alleen om onafhankelijker te zijn van het stroomnet, maar ook om energie te gebruiken op momenten dat de energiekosten het laagst zijn of de productie van groene energie het hoogst.

Waarom zou je investeren in een thuisbatterij?

  • Onafhankelijkheid: je eigen energiebron beheren tijdens stroomuitval.
  • Kostenefficiënte: besparen op energierekeningen door gebruikmaking van lagere tarieven.
  • Duurzaamheid: optimaliseren van zelfgeproduceerde groene energie.
  • Resilience & Smart Homes: versterken van de slimme energie-infrastructuur in je woning.

Maar aan deze subtiele maar krachtige innovatie hangt ook een prijskaartje. Een prijskaartje dat, tot voor kort, voor velen te hoog was om de voordelen op te wegen tegen de kosten. Subsidies kunnen deze instapdrempel drastisch verlagen en de groei van de markt aanzienlijk versnellen.

Nederlandse thuisbatterij subsidies

De vraag naar duurzaamheid en het vermogen om vooruitstrevende efficiëntie te belonen, heeft geleid tot verschillende subsidieregelingen.

De salderingsregeling

De salderingsregeling is sinds 2013 een belangrijk instrument om duurzame energie te stimuleren. Het houdt in dat elke kWh die huishoudens zelf opwekken en niet verbruiken, wordt afgetrokken van wat ze aan stroom afnemen. In 2023 wordt deze regeling geleidelijk afgebouwd en vervangen door de terugleversubsidie (inmiddels SDE++ genaamd) voor zonne-energie projecten.

Subsidie duurzame energie en energiebesparing (SEDE)

Voor projecten die bijvoorbeeld gepaard gaan met de aanschaf van een zonnepaneel, is er subsidie beschikbaar. Hoewel het niet specifiek gericht is op thuisbatterijen, kan het een aantrekkelijk financieel steuntje in de rug bieden voor huishoudens die hun huis duurzamer willen maken.

Belgische thuisbatterij subsidies

België staat niet alleen bekend om zijn heerlijke chocolade, maar ook om een complex landschap van meertalige subsidieregelingen op federaal, regionaal, provinciaal en zelfs gemeentelijk niveau. Het loont de moeite om dit aandachtig te lezen wanneer het aankomt op het financieren van jouw thuisbatterij.

De Vlaamse energielening

In Vlaanderen bestaat de Vlaamse Energielening, een financiële incentive voor energiezuinige investeringen in woningen. De lening is zeer voordelig en kan eventueel gebruikt worden voor de aanschaf van een thuisbatterij.

Waalse en Brusselse groene leningen

In Wallonië en Brussel zijn er verschillende leningen beschikbaar met een groen tintje. Ze zijn gericht op energiebesparende investeringen, waarvoor een thuisbatterij ook in aanmerking kan komen.

Kijk verder dan nationaal niveau

Naast deze eenvoudige landelijke systemen, bestaan er talloze andere initiatieven op lokaal niveau. Het is aan te bevelen om advies in te winnen bij gemeenten en provincies, aangezien zij soms waardevolle steun bieden die niet beschikbaar is op nationaal niveau.

Thuisbatterij subsidies: de financiële plaatjes

Hoewel subsidies een cruciale rol kunnen spelen in het versnellen van de adoptie van thuisbatterijen, is het financiële plaatje complex en individueel. De aanschafprijs van een thuisbatterij is aanzienlijk, en de terugverdientijd kan sterk variëren afhankelijk van iemands energieverbruik, de grootte van de batterij en de van toepassing zijnde tarieven en subsidies.

Vergelijking tussen Nederlandse en Belgische subsidies

Het is moeilijk om een directe vergelijking te maken tussen Nederlandse en Belgische subsidies, gezien de complexiteit van de regelingen. Wel kunnen we stellen dat beide landen fors inzetten op ondersteuning voor duurzame energie, zij het via andere kanalen en voorwaarden.

Subsidies als katalysator voor adoptie

Het is duidelijk dat thuisbatterijen een belangrijke rol kunnen spelen in de overgang naar duurzame energie. Subsidies zijn een manier om de aanschaf van deze systemen te stimuleren, maar ze zijn niet het enige instrument. Educatie, installatiegemak en technologische ontwikkelingen spelen ook een cruciale rol.

Wat doe je nu?

Ben jij een huiseigenaar die overweegt te investeren in een thuisbatterij? Het is verstandig om te beginnen met het inwinnen van advies bij een professional. Zij kunnen je helpen om inzicht te krijgen in de totale kosten, mogelijke subsidies en andere relevante zaken. Bij Renewatt kunnen wij u naast het leveren van een thuisbatterij ook advies geven. Zo helpen we u graag bij het kiezen van de juiste thuisbaterij voor uw situatie.

Op langere termijn

Voor nu blijft het zaak om je goed te informeren en bewust te zijn van de mogelijkheden die subsidies bieden. De thuisbatterijmarkt belooft mooie ontwikkelingen en subsidies kunnen een belangrijke rol spelen in het waarborgen van een eerlijke toegang tot deze technologieën voor een breder publiek.

Meer blogs