Blog | FAQ | Contact

Cycli

Cycli zijn het aantal keren dat een thuisbatterij volledig kan worden opgeladen en daarna volledig ontladen, voordat de prestaties beginnen af te nemen. Een cyclus bestaat uit het hele proces van het volledig opladen van de batterij vanuit een ontladen toestand en vervolgens het volledig ontladen van die energie naar een apparaat of het elektriciteitsnet.

Elke batterij kan een bepaald aantal cycli verdragen voordat haar capaciteit om energie op te slaan significant vermindert. Dit aantal wordt meestal door de fabrikant gespecificeerd en is een belangrijke indicator voor de levensduur van de batterij. Bijvoorbeeld, een thuisbatterij kan worden gerangschikt voor 5000 cycli, wat betekent dat het effectief zijn maximale lading kan afgeven en opnemen voor 5000 keer voordat het minder efficiënt wordt.

De levensduur van de batterij in termen van cycli is belangrijk voor huiseigenaren om te overwegen, omdat dit invloed heeft op de frequentie van vervanging en de totale bedrijfskosten van het systeem over de tijd.