Blog | FAQ | Contact

Efficiëntie

Efficiëntie is de de mate waarin de thuisbatterij in staat is om de opgeslagen energie effectief te gebruiken. Specifieker, het gaat om de verhouding tussen de hoeveelheid energie die in de batterij wordt gestopt (tijdens het opladen) en de hoeveelheid energie die daadwerkelijk beschikbaar is voor gebruik (tijdens het ontladen).

Efficiëntie is een cruciale factor omdat het bepaalt hoe economisch een batterijsysteem is in het dagelijks gebruik. Bijvoorbeeld, als een batterij een efficiëntie van 90% heeft, betekent dit dat van elke 100 kWh die in de batterij wordt geladen, 90 kWh daadwerkelijk bruikbaar is voor elektrische apparaten in het huis. De resterende 10 kWh gaat verloren door warmteproductie en andere inefficiënties tijdens het oplaad- en ontladingsproces.

Een hogere efficiëntie betekent dus minder energieverlies, wat leidt tot lagere operationele kosten en een duurzamer energiegebruik. Efficiëntie kan variëren afhankelijk van het type en de kwaliteit van de batterij, en het is een belangrijke factor om te overwegen bij het kiezen van een thuisbatterijsysteem.