Blog | FAQ | Contact

Energiebeheersysteem (EMS)

Een Energiebeheersysteem (EMS) is een geavanceerd systeem dat wordt gebruikt om de productie, opslag en het verbruik van energie binnen een gebouw of over een groep van gebouwen te monitoren, beheren en optimaliseren. EMS-systemen zijn essentieel in situaties waar het doel is om energie-efficiëntie te verhogen, energiekosten te verlagen, en de energievoorziening te stabiliseren. Dit is vooral relevant in omgevingen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie in combinatie met opslagsystemen zoals batterijen.

Functionaliteiten van een EMS

  1. Monitoring en visualisatie: EMS-systemen bieden real-time gegevens over het energieverbruik en de energieproductie. Gebruikers kunnen gedetailleerde rapporten en dashboards bekijken die inzicht geven in hoe, waar en wanneer energie wordt verbruikt of geproduceerd.
  2. Automatische controle: door het integreren van sensoren en slimme meters kan een EMS automatisch apparaten in- en uitschakelen om energie-efficiëntie te optimaliseren. Dit kan inclusief het aanpassen van de laadstatus van batterijen of het reguleren van HVAC-systemen op basis van de actuele energiebehoefte.
  3. Voorspellende analyse: sommige geavanceerdere EMS’en gebruiken algoritmen voor machinaal leren om toekomstige energiepatronen te voorspellen. Dit stelt beheerders in staat om proactieve beslissingen te nemen om kosten te verlagen en piekbelastingen te vermijden.
  4. Energiemarktintegratie: EMS kan worden gebruikt om interactie met de energiemarkt te faciliteren, zoals het verkopen van overtollige energie terug aan het net of het automatisch aankopen van energie wanneer de prijzen laag zijn.
  5. Rapportage en compliance: EMS helpt bij het documenteren van energiegebruik voor regelgevende compliance en certificeringen in duurzaamheid, en biedt gedetailleerde rapportages die kunnen helpen bij het verkrijgen van groene certificaten of subsidies.

Voordelen van een EMS

  • Kostenbesparing: door het optimaliseren van het energieverbruik en het verhogen van de energie-efficiëntie, kunnen bedrijven en huishoudens hun energiekosten aanzienlijk verminderen.
  • Duurzaamheid: EMS bevordert het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en helpt bij het verlagen van de koolstofvoetafdruk van een gebouw of een organisatie.
  • Betrouwbaarheid en veiligheid: door continue monitoring en management helpt een EMS om de energievoorziening betrouwbaar en veilig te houden.