Blog | FAQ | Contact

Netgekoppeld systeem

Een netgekoppeld systeem is een energieopstelling waarbij zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen direct verbonden zijn met het openbare elektriciteitsnet. In de context van thuisbatterijen, betekent dit dat het systeem zowel kan terugleveren aan het net als energie van het net kan ontvangen. Deze configuratie stelt huishoudens in staat om de opgewekte elektriciteit te gebruiken, te delen met het net of op te slaan voor later gebruik.

Een belangrijk voordeel van een netgekoppeld systeem is de mogelijkheid om overtollige energie die door zonnepanelen wordt geproduceerd en niet onmiddellijk wordt gebruikt, terug te verkopen aan het elektriciteitsnet. Dit kan financieel voordelig zijn, vooral in gebieden waar netmeteringregelingen van toepassing zijn, waarmee consumenten worden gecrediteerd voor de elektriciteit die ze aan het net leveren.

Tegelijkertijd biedt een netgekoppeld systeem met een thuisbatterij extra zekerheid. Wanneer de productie van de zonnepanelen niet voldoende is, bijvoorbeeld tijdens de nacht of op bewolkte dagen, kan het huishouden energie van het net gebruiken. Indien er een stroomstoring is, kan de thuisbatterij als backup dienen om essentiële huishoudelijke apparaten van stroom te voorzien. Deze configuratie optimaliseert het energiegebruik en vergroot de energieonafhankelijkheid, terwijl het ook bijdraagt aan de stabiliteit van het lokale elektriciteitsnet.