Blog | FAQ | Contact

Wat is de onbalansmarkt, en hoe werkt deze markt?

Wat is de onbalansmarkt, en hoe werkt deze markt?

Wat is de onbalansmarkt, en hoe werkt deze markt?

Wat is de onbalansmarkt, en hoe werkt deze markt?

Niet iedereen kent de onbalansmarkt, en nog minder weten dat deze markt een grote rol speelt in ons energienetwerk. In dit artikel lees je wat de onbalansmarkt precies is, hoe de prijsschommelingen ontstaan en of jij als particulier toegang kunt krijgen tot deze markt.

Wat is de Onbalansmarkt?

De onbalansmarkt is een specifieke energiemarkt die zich richt op het balanceren van het elektriciteitsnet wanneer er verschillen zijn tussen de geplande productie en het daadwerkelijke verbruik van elektriciteit. Er zijn verschillende energiemarkten, zoals de futuresmarkten en day-ahead markten, waar dagen, weken, maanden of zelfs jaren vooruit stroom of gas ingekocht kan worden.

Mocht er op de dag zelf blijken dat er een verkeerde inschatting is gemaakt en er daardoor meer of minder stroom is ingekocht, wordt er op de onbalansmarkt gehandeld. Op de onbalansmarkt wordt per kwartier gehandeld, waarbij netbeheerders elektriciteit kopen of verkopen om deze verschillen te compenseren en het net stabiel te houden.

Prijzen op de onbalansmarkt

De prijzen op de onbalansmarkt kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de balans tussen vraag en aanbod.

  • Hoge vraag en laag aanbod: op momenten van hoge vraag en laag aanbod, zoals tijdens koude winteravonden, kunnen de prijzen flink oplopen.
  • Laag verbruik en hoog aanbod: omgekeerd, bij een laag verbruik en hoog aanbod, bijvoorbeeld op zonnige middagen wanneer zonnepanelen veel elektriciteit opwekken, kunnen de prijzen dalen.

Deze prijsschommelingen ontstaan door de (extra) kosten voor het in balans houden van het elektriciteitsnet.

Hoe toegankelijk is dit voor particulieren?

In principe is de onbalansmarkt gericht op grote spelers zoals energieproducenten en -leveranciers. Maar met de komst van slimme technologieën en energiemanagementsystemen, wordt het ook voor particulieren mogelijk om indirect deel te nemen aan deze markt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het gebruik van thuisbatterijen of het aanmelden bij een energiecoöperatie die actief is op de energiemarkt.

De link tussen thuisbatterijen en de onbalansmarkt

Thuisbatterijen, zoals de Zonneplan Nexus, spelen een interessante rol in de relatie met de onbalansmarkt. Door energie op te slaan wanneer deze goedkoop is (bijvoorbeeld tijdens een overschot aan zonne-energie) en deze weer vrij te geven wanneer de prijzen hoog zijn, kunnen huishoudens besparen op hun energiekosten en bijdragen aan de stabiliteit van het net. Bovendien kunnen aanbieders van thuisbatterijen afspraken maken met energieleveranciers om het opgeslagen vermogen beschikbaar te stellen voor balancering van het net, waardoor ze indirect deelnemen aan de onbalansmarkt.

Andere energimarkten

Naast de onbalansmarkt bestaan er meerdere energiemarkten, elk met hun eigen functie:

  • Day-Ahead Markt: Op de day-ahead markt wordt elektriciteit verhandeld voor de korte termijn (de volgende dag). Deze markt biedt energieproducenten en -leveranciers de mogelijkheid om hun productie en verbruik voor de komende dag af te stemmen.
  • Futuresmarkten: Hier worden contracten afgesloten voor langere perioden, variërend van enkele weken tot meerdere jaren. Dit helpt bedrijven om hun risico’s te managen en in te spelen op verwachte prijsontwikkelingen.

De onbalansmarkt en de andere energiemarkten samen zorgen voor een stabiel en betrouwbaar elektriciteitssysteem. Ze maken het mogelijk om flexibel in te spelen op schommelingen in vraag en aanbod.

Profiteer van de onbalansmarkt

De onbalansmarkt speelt een cruciale rol in het balanceren van ons elektriciteitsnet. De dynamiek van deze markt zorgt ervoor dat we ondanks de variabiliteit in productie en verbruik toch kunnen rekenen op een stabiele en betrouwbare energievoorziening. Hoewel de onbalansmarkt traditioneel gericht is op grote energieproducenten en -leveranciers, kunnen particulieren dankzij slimme technologieën zoals thuisbatterijen ook profiteren van deze markt.

Door energie op te slaan en vrij te geven op strategische momenten, kunnen huishoudens niet alleen hun energiekosten optimaliseren, maar ook bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Het begrijpen en navigeren door de verschillende energiemarkten kan complex zijn, maar biedt grote voordelen voor degenen die bereid zijn om te leren en te investeren.

Ben je een energieprofessional of een particulier met interesse in thuisbatterijen? Dan ben je bij Renewatt aan het juiste adres. Wij bieden we een breed aanbod aan thuisbatterijen aan die geschikt zijn voor verschillende energiebehoeften. Onze opties omvatten een thuisbatterij van 5 kWh, thuisbatterij van 10 kWh, thuisbatterij van 15 kWh, thuisbatterij van 20 kWh, thuisbatterij van 50 kWh en zelfs een thuisbatterij van 100 kWh. Het kan niet alleen je energiekosten verlagen, maar jou ook een actieve rol geven in de toekomst van ons energienetwerk. Ontdek de mogelijkheden van efficiënte energieopslag.

Meer blogs